ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionหน้าแรก            
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
                 
วันที่ 6 ต.ค.61 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560


เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูภาษาจีน)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปี ๒๕๖๐
เสนอผลการเปิดซองซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
รายงานผลพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประมาณราคาวงเงินในการจัดซื้อหนังสือเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงที่ ๔/๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโรงเรียนในฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การแข่งขันกีฬาดอนประดู่เกมส์
ครั้งที่ 15 จัดโดยเทศบาลดอนประดู่ ร่วมกับโรงเรียน
ปากพะยูนพิทยาคาร คลิกเพื่อเข้าชมถาพกิจกรรม
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

21 มิถุนายน 2561  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับ
นับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดต่าง ๆ ในตำบลปากพะยูน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นำโดยนายประพัฒน์  แป้นจุลสี ครูผู้ฝึกสอน เข้าแข่งขัน
ฟุตซอล OBEC youngsoccerชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่น 18 ปีชาย
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คลิกเพื่อชมภาพ

15 - 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรม ค่ายต้นกล้าพุทธบุตร ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ ณ วัดหัวเตย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมดอนประดู่เกมส์
ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพครู
และสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 วันทำบุญโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ประจำปี 2560 นักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียนเพื่อความ
เป็นศิริมงคลในการจัดการศึกษา
คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 31 พ.ค.2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นำโดยคณะ
กรรมการสภานักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 20 เมษายน 2560 การประชุมผู้ปกครอง มอบตัว
ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนนักเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2560
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พ.ย. 2559   คณะครู สภานักเรียนและตัวแทนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
ณ วัดปากพะยนู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ
วันที่(23 ต.ค.59) ผอ.ปรีชา มากมณี นำคณะครู ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลาง อ.ปากพะยูน   คลิกที่นี่เพื่อดูภาพวันพิธี
  วันที่ 7 ต.ค. 59  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลดอนประดู่
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรม "ดอนประดู่นาวานข้างสังข์หยดอินทรีย์" เพื่อกระตุ้นให้ชาวนาเกิดจิตสำนึกในการทำนา
  ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม และดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่สัมผัสกับการดำนาจริง ชมภาพกิจกรรมคลิก

วันที่ 23 - 24 มิ.ย.59  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ กำหนดการแข่งขันกรีฑา ประดู่เกมส์
ประจำปี 2559   ณ สนามโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมคลิก

31 มีนาคม 2559  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
25 เมษายน พ.ศ.2559 พิธืมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
4 มีนาคม 2559   โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารและ
คณะกรรมการศิษย์เก่า ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศลและ
ต้านยาเสพติด ป.พ.คัพ ครั้งที่ 5 ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัล
คลิกเพื่อชมภาพวันแข่งขัน
7 มีนาคม 2559   ด้วยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและ
กิจกรรม ป.พ. Open house เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หน่วย
อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืชอ่าวท่ายาง ชมภาพกิจกรรมคลิก
24 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อให้
้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมวันเลือกตั้ง
6 กุมภาพันธ์ 2559  ดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ ครั้งที่4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกับ
ม.ทักษิน สงขลาและเทศบาลดอนประดู่ นำนักเรียนนักศึกษา
และประชาชน ประมาณ 500 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ
"ดอนประดู่นาวานสืบสานข้างสังหยดอินทรีย์"
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ
โรงเรียนกงหราพิชากร อ.กงหรา จ.พัทลุง
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
20 สิงหาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปปช.สพฐ.น้อย
และ ปปป.สพฐ ชุมชน ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
4 ธันวาคม 2558 "โครงการ 88 ต้น 88 คัน
ปั่นเพื่อพ่อBike For Dad "
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
และเทศบาลตำบลดอนประดู่ คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
กีฬากรีฑาพะยูนเกมส์ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา
ปากพะยูน วันที่ 2 ก.ค.58 คลิกเพื่อชมภาพ
กีฬาดอนประดู่เกม ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มิ.ย. 58
คลิกเพื่อชมภาพ

 


 

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานนักเรียน

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618