ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionหน้าแรก            
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
                 .

 

 

  


 
5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การแข่งขันกีฬาดอนประดู่เกมส์
ครั้งที่ 15 จัดโดยเทศบาลดอนประดู่ ร่วมกับโรงเรียน
ปากพะยูนพิทยาคาร คลิกเพื่อเข้าชมถาพกิจกรรม
 

21 มิถุนายน 2561  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับ
นับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดต่าง ๆ ในตำบลปากพะยูน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นำโดยนายประพัฒน์  แป้นจุลสี ครูผู้ฝึกสอน เข้าแข่งขัน
ฟุตซอล OBEC youngsoccerชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่น 18 ปีชาย
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คลิกเพื่อชมภาพ

15 - 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรม ค่ายต้นกล้าพุทธบุตร ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ ณ วัดหัวเตย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


4-7 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักกีฬาของอำเภอปากพะยูนร่วมเข้า
แข่งขัน กีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดพัทลุง
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 68   คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน
และบุคลากรได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมดอนประดู่เกมส์
ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพครู
และสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 วันทำบุญโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ประจำปี 2560 นักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียนเพื่อความ
เป็นศิริมงคลในการจัดการศึกษา
คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 31 พ.ค.2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นำโดยคณะ
กรรมการสภานักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 20 เมษายน 2560 การประชุมผู้ปกครอง มอบตัว
ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนนักเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2560
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พ.ย. 2559   คณะครู สภานักเรียนและตัวแทนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
ณ วัดปากพะยนู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ
วันที่(23 ต.ค.59) ผอ.ปรีชา มากมณี นำคณะครู ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลาง อ.ปากพะยูน   คลิกที่นี่เพื่อดูภาพวันพิธี
  วันที่ 7 ต.ค. 59  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลดอนประดู่
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรม "ดอนประดู่นาวานข้างสังข์หยดอินทรีย์" เพื่อกระตุ้นให้ชาวนาเกิดจิตสำนึกในการทำนา
  ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม และดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่สัมผัสกับการดำนาจริง ชมภาพกิจกรรมคลิก

วันที่ 23 - 24 มิ.ย.59  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ กำหนดการแข่งขันกรีฑา ประดู่เกมส์
ประจำปี 2559   ณ สนามโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมคลิก

31 มีนาคม 2559  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
25 เมษายน พ.ศ.2559 พิธืมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
4 มีนาคม 2559   โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารและ
คณะกรรมการศิษย์เก่า ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศลและ
ต้านยาเสพติด ป.พ.คัพ ครั้งที่ 5 ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัล
คลิกเพื่อชมภาพวันแข่งขัน
7 มีนาคม 2559   ด้วยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและ
กิจกรรม ป.พ. Open house เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หน่วย
อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืชอ่าวท่ายาง ชมภาพกิจกรรมคลิก
24 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อให้
้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมวันเลือกตั้ง
6 กุมภาพันธ์ 2559  ดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ ครั้งที่4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกับ
ม.ทักษิน สงขลาและเทศบาลดอนประดู่ นำนักเรียนนักศึกษา
และประชาชน ประมาณ 500 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ
"ดอนประดู่นาวานสืบสานข้างสังหยดอินทรีย์"
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ
โรงเรียนกงหราพิชากร อ.กงหรา จ.พัทลุง
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
20 สิงหาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปปช.สพฐ.น้อย
และ ปปป.สพฐ ชุมชน ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
4 ธันวาคม 2558 "โครงการ 88 ต้น 88 คัน
ปั่นเพื่อพ่อBike For Dad "
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
และเทศบาลตำบลดอนประดู่ คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
กีฬากรีฑาพะยูนเกมส์ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา
ปากพะยูน วันที่ 2 ก.ค.58 คลิกเพื่อชมภาพ
กีฬาดอนประดู่เกม ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มิ.ย. 58
คลิกเพื่อชมภาพ

 


 

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618