ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionหน้าแรก            
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร *ขอความร่วมมือบุคลากร รร.ปากพะยูนพิทยาคาร ในการตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 Banner Thailand Internet User ProFile
                 

นักกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิ่งครอสคันทรีที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
สาธารัฐประชาชนจีนประกอบด้วย
1.นายเอนกพงศ์    ดำส่งแสง          2.นางสาวกิตติกา         สุหฤทดำรง    3. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์   ดาเจ๊ะ
คว้าแชมป์เอเซีย ประเภททีม การแข่งขันวิ่งครอสคันทรีกลับประเทศได้สำเ
ร็จ
ผู้ฝึกสอน   ครูระวิ     อุไร

  

นักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตัวแทนทีมชาติไทย คว้าแชมป์เอเซีย ประเภททีม การแข่งขันวิ่งครอสคันทรี กลับประเทศได้สำเร็จ อ่านต่อคลิก
16 พฤศจิกายน 2560  การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาด กลาง
ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่อชมภาพวันรับการประเมิน
7  พฤศจิกายน 2560  การรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาด กลาง
ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่อชมภาพวันรับการประเมิน
26 ตุลาคม 2560 คณะครูและบุคลากร รร.ปากพะยูนพิทยาคาร
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ ณ เมรุมาศจำลอง วัดควนปิยาราม(วัดบ้านโพธิ์)
คลิกเพื่อดูภาพ
16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นำโดยนายประพัฒน์  แป้นจุลสี ครูผู้ฝึกสอน เข้าแข่งขัน
ฟุตซอล OBEC youngsoccerชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่น 18 ปีชาย
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คลิกเพื่อชมภาพ
7 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
กิจกรรมดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนประด
ู่และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
4-7 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักกีฬาของอำเภอปากพะยูนร่วมเข้า
แข่งขัน กีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดพัทลุง
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 68   คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน
และบุคลากรได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมดอนประดู่เกมส์
ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพครู
และสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 วันทำบุญโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ประจำปี 2560 นักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียนเพื่อความ
เป็นศิริมงคลในการจัดการศึกษา
คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 31 พ.ค.2560 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นำโดยคณะ
กรรมการสภานักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 20 เมษายน 2560 การประชุมผู้ปกครอง มอบตัว
ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนนักเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2560
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พ.ย. 2559   คณะครู สภานักเรียนและตัวแทนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
ณ วัดปากพะยนู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ
วันที่(23 ต.ค.59) ผอ.ปรีชา มากมณี นำคณะครู ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลาง อ.ปากพะยูน   คลิกที่นี่เพื่อดูภาพวันพิธี
  วันที่ 7 ต.ค. 59  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลดอนประดู่
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรม "ดอนประดู่นาวานข้างสังข์หยดอินทรีย์" เพื่อกระตุ้นให้ชาวนาเกิดจิตสำนึกในการทำนา
  ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม และดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่สัมผัสกับการดำนาจริง ชมภาพกิจกรรมคลิก

วันที่ 23 - 24 มิ.ย.59  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ กำหนดการแข่งขันกรีฑา ประดู่เกมส์
ประจำปี 2559   ณ สนามโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมคลิก

31 มีนาคม 2559  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
25 เมษายน พ.ศ.2559 พิธืมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
4 มีนาคม 2559   โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารและ
คณะกรรมการศิษย์เก่า ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศลและ
ต้านยาเสพติด ป.พ.คัพ ครั้งที่ 5 ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัล
คลิกเพื่อชมภาพวันแข่งขัน
7 มีนาคม 2559   ด้วยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและ
กิจกรรม ป.พ. Open house เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หน่วย
อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืชอ่าวท่ายาง ชมภาพกิจกรรมคลิก
24 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อให้
้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมวันเลือกตั้ง
6 กุมภาพันธ์ 2559  ดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ ครั้งที่4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกับ
ม.ทักษิน สงขลาและเทศบาลดอนประดู่ นำนักเรียนนักศึกษา
และประชาชน ประมาณ 500 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ
"ดอนประดู่นาวานสืบสานข้างสังหยดอินทรีย์"
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ
โรงเรียนกงหราพิชากร อ.กงหรา จ.พัทลุง
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
20 สิงหาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปปช.สพฐ.น้อย
และ ปปป.สพฐ ชุมชน ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
4 ธันวาคม 2558 "โครงการ 88 ต้น 88 คัน
ปั่นเพื่อพ่อBike For Dad "
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
และเทศบาลตำบลดอนประดู่ คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม
 
กีฬากรีฑาพะยูนเกมส์ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา
ปากพะยูน วันที่ 2 ก.ค.58 คลิกเพื่อชมภาพ
กีฬาดอนประดู่เกม ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มิ.ย. 58
คลิกเพื่อชมภาพ

 

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618