หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561เพื่อเทิดพระคุณแม่

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2561

    

            
                   วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โดยมีผู้อำนวยการ นายปรีชา มากมณี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                   Update ข้อมูลวันที่ 16สิงหาคม 2561

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน