4 ธันวาคม 2558 "โครงการ 88 ต้น 88 คันปั่นเพื่อพ่อBike For Dad " โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารและเทศบาลตำบลดอนประดู่ ระยะทาง 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากโรงเรียนปากพะยนพิทยาคาร
หารเทา ควนเผยอ สิ้นสุดที่เทศบาลตำบลดอนประดู่


       

กลับสู่หน้าหลัก