การแข่งขันกรีฑา ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลดอนประดู่ร่วมกับโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน


             หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน