หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารและเทศบาลตำบลดอนประดู่
                  จัดกิจกรรมดอนประดู่เกมส์ครั้งที่ 14  ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดอนประดู่เกมส์ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

    

            
                    วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปรีชา    มากมณี   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร  และเทศบาลตำบลดอนประดู่ นำโดยนายจรัญ   จันทร์แก้ว ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐  ณ สนามโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  อำเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   โดยมีนายวิสุทธิ์    ธรรมเพชร  นายก อบจ.พัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
"ดอนประดู่เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความรักความสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

   

      

    

   

     

    

    

   

      

      

       

                                                                                                                                                                                                                       Update ข้อมูลวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน