หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารและเทศบาลตำบลดอนประดู่
                  จัดกิจกรรมดอนประดู่เกมส์ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดอนประดู่เกมส์ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

    

            
                    วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา    มากมณี   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร  และเทศบาลตำบลดอนประดู่ นำโดยนายจรัญ   จันทร์แก้ว ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑานักเรียน ประจำปี 2561  ณ สนามโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  อำเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   โดยมีนายวิสุทธิ์    ธรรมเพชร  นายก อบจ.พัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
"ดอนประดู่เกมส์ ครั้งที่ 15" กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความรักความสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Update ข้อมูลวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน