หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ภายใต้โรงเรียนสุจริต

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

    

            
          

ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

 

 

  

 

 

 


                                                                                                                                                   Update ข้อมูลวันที่ 16 สิงหาคม 2561

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน