หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


งานทำบุญโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1/2560
      โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นำโดย นายปรีชา มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดการศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นักเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา มีความสุข และมุ่งหวังอานิสงค์ผลบุญจากการทำบุญครั้งนี้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสังให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

    

 

 

   

 

                        

                                                                                                                                                                                                                       Update ข้อมูลวันที่ 9 มิถุนายน 2560

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน