ดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกับม.ทักษิน สงขลาและเทศบาลดอนประดู่ นำนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ประมาณ 500 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ
"ดอนประดู่นาวานสืบสานข้างสังหยดอินทรีย์" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

      

      

  

           

     ดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่4