หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เทศบาลตำบลดอนประดู่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จัดกิจกรรม "ดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์"
ดึงเยาวชนเพื่อสัมผัสกับชาวนาจริงๆ

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา เทศบาลดอนประดู่ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรรม “ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด” เพื่อกระตุ้นให้ชาวนาเกิดจิตสำนึกในการทำนา ด้วยวิธีการแบบ
ดั้งเดิมพร้อมดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่สัมผัสกับการทำนาจริง                                                                               

          


วันที่ (7 ต.ค.) ที่บริเวณแปลงนา กลุ่มสหกรณ์เกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดและร่วม
กิจกรรมดำนา “ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด” ซึ่งเทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวนา
เกิดจิตสำนึกในการทำนา ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

            

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน