4 -7 มีนาคม 2559   ด้วยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารได้การแข่งขันฟุตซอลการกุศลและต้านยาเสพติด ป.พ. ครั้งที่ 5