หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
      การประชุมผู้ปกครอง มอบตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนนักเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2560

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนนักเรียน 1/2560

    

       


                 20 เมษายน 2560  ท่านผอ.ปรีชา   มากมณี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พบผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ชั้นปีที่ 1 และปีที่ เนื่องในวันกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1-ม.
และประชุมผู้ปกครองเครือข่า
ยระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

   

   

   

 

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                         Update ข้อมูลวันที่ 20 เมษายน 2560

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน