หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 68
                   
                  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และโรงเรียนในอำเภอปากพะยูน เข่าร่วมการแข่งขัน กรีฑาพัทลุง เป็นมหกรรมกีฬาของนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนชาวพัทลุง ซึ่งจัดยิ่งใหญ่ทุกปี เป็นงานระดับประเทศ จุดประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักเรียนนักศึกษา
ประชาชน และเพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานด้านการกีฬาของเยาวชนพัทลุง ให้ก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น
                  
                โดยปีนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
ชนิดต่างๆ การแข่งขันกรีฑา ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน ซึ่งในวันที่ 5 สิงหาคม จะมีพิธีเปิดงาน พร้อมการแสดงในพิธีเปิด และการแปรอักษร
ของคณะกองเชียร์ ชมขบวนพาเหรดและวงดุริยางค์จากโรงเรียนต่างๆ และตัวแทนจาก 11 อำเภอ

    

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 68

 
ผลการแข่งขันกีฬาของหน่วยกีฬาอำเภอปากพะยูน
เหรียญทองรวมทั้งหมด  25  เหรียญ

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารได้รับเหรียญรางวัล
ทอง 15 เหรียญ
เงิน 7 เหรียญ
ทองแดง 10 เหรียญ

นักกีฬายอดเยี่ยม 2 คน
รุ่น 16 ปีชาย นายกันตพงศ์   มะลิวรรณ์
รุ่น 18 ปีชาย นายเอนกพงศ์  ดำส่งแสง
ผู้ฝึกสอนดี่เด่น 2 คนคือ
นายระวิ. อุไร
นายกิตติชัย. แสงสว่าง

ขอบคุณ รถชนะสิทธิ์ทัวร์ทีให้การบริการรับและส่งนักกีฬาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เป็นตัวแทนอำเภอปากพะยูนไปแข่งขัน


 

   

                                                                                                                                                                                                                       Update ข้อมูลวันที่ 9 สิงหาคม 2560

     

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน