หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


วันที่(23 ต.ค.) ผอ.ปรีชา มากมณี   ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

วันนี้(23 ต.ค.) ผอ.ปรีชา มากมณี นำคณะครู ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม
ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา
และปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ณ ศาลากลาง อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง                                                                         

          


นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการ ภาคการเมือง คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ทยอยเดินทางมาร่วมวางพวงมาลา อาทิ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลดอนประดู่

            

           

            

            

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน