กลับสู่หน้าหลัก


 

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปปช.สพฐน้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชนตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
    ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

20 สิงหาคม 2558