หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร I เยี่ยมชมโรงเรียน I เพลงมาร์ชโรงเรียน


คณะครูและบุคลากร รร.ปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ ณ เมรุมาศจำลอง วัดควนปิยาราม (วัดบ้านโพธิ์)

 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

         

 

   หน้าแรก I ประวัติโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร I วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากรทางศึกษา I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร