ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
    ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559
    Admissionหน้าแรก            
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
                 

  

รับเรื่องราวร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร


สามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน" โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ได้ทางช่องทางดังนี้ 
  1. ทางโทรศัพท์  หมายเลข 081-093-1415
  2. ทางโทรสาร   หมายเลข 074-699033  (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)

      3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง 
                              " ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน" 
                              โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
                              เลขที่ 345   หมู่ที่ 11 ตำบลดอนประดู่
                             อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 93120

   4.ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ pakpayoonpit@gmail.com

 


นายปรีชา   มากมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                       หน้าแรก I ประวัติโรงเรียน I วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ I ข้อมูลบุคลากร I ข้อมูลนักเรียน I ทำเนียบผู้บริหาร  I เยี่ยมชมโรงเรียน    I เพลงมาร์ชโรงเรียน
   
  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร345 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  www.pykschool.ac.th จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  email: pakpayoonpit@gmail.com
                     Webmaster : นายจรัญ   แก้วชูช่วย  E-MAIL : jarunpuy@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 074-699033 โทรสาร 074-699618